L’equip

Un dels elements fonamentals de l’entitat i clau en l’èxit dels projectes és l’equip. Cultura SN sempre procura organitzar equips on es barreja la joventut i l’experiència. Aquesta barreja permet que no ens aturem ni ens conformem, sinó que busquem sempre com millorar les propostes, fer-les diferents i actualitzar-les constantment.

Els diferents equips per Cultura SN són fonamentals. Creiem en la motivació, formació i valorització com elements imprescindibles. Cada persona que s’implica en projectes de l’entitat ha de trobar el seu espai i assumir que serà protagonista. Procurem que hi hagi espai de creixement dins de l’entitat, que tothom qui vulgui pugui aportar projectes, idees o inquietuds i aconseguir veure-les materialitzades.

Les aportacions de les persones que formen l’entitat són el què aconsegueix que els projectes surtin endavant. És per això que creiem que cal posar-ho en valor i compensar-ho a tots els nivells. Cada membre de l’entitat s’ha de sentir suficientment valorat i que dins de Cultura SN hi té un espai per poder desenvolupar les seves inquietuds culturals, socials i professionals.

Les persones que formen part de l’equip de Cultura SN són persones acadèmicament preparades, amb molta motivació i ganes de transformar la societat gràcies a la cultura. Són persones especialistes en els seus àmbits i entenem l’experiència en representacions de cultura popular com un gran valor.