Missió

La missió de Cultura SN és la promoció de la cultura popular, tradicions i l’associacionisme, així com la cultura en general, per tal que arribi a través de l’oci i el lleure educatiu a totes les persones de la societat, potenciant els seus valors de creació de comunitat i de cohesió social.

Els elements que formen aquesta missió són:

  • La cultura popular catalana: la riquesa d’expressions culturals populars i tradicionals pròpies de tots els territoris catalans. Entenent i potenciant la part popular que evoluciona i adapta en funció de la societat.
  • La cultura i la llengua: les mostres culturals, artístiques, musicals, plàstiques o literàries i la promoció de la llengua catalana.
  • L’educació en el lleure: entenent el lleure i l’oci com a part fonamental de l’aprenentatge d’una persona. Tractar aquests espais com a oportunitats programades d’aprenentatge.
  • La cohesió social: els espais de socialització com a cohesionadors per a la creació d’una comunitat coneixedora del seu entorn cultural, lingüístic i etnogràfic.