Recuperem les places

El casal per viure i recuperar l’espai públic pel lleure.

Casal dedicat a la recuperació de l’espai urbà per a crear-hi espais per a les persones i sobretot pels infants. El contingut se centra en la descoberta de l’espai amb visió d’ocupació social. Que els protagonistes dels carrers i les places siguin els jocs, el lleure, la creativitat i la transformació social.

El casal actua amb un doble objectiu, per una banda descobrir la ciutat, els seus llocs amagats i els espais poc freqüentats i per l’altre fomentar la creativitat a través de crear continguts per a aquests espais, sempre a través de l’oci, el joc i el treball cooperatiu.

Es concreta amb una jornada de transformació de l’espai urbà on es deixa constància de tot el què s’ha treballat i de les oportunitats que ofereixen els espais urbans.

La música hi té un paper destacat, per acompanyar els diferents espais. Es crea un festival, el Recomove, per acompanyar les visites dels millors ritmes populars.

També es fa un treball de creació de propostes que s’acaba entregant a l’administració pública responsable per tal que pugui, si ho creu oportú, implementar les millores proposades directament pels infants.

El casal es va estrenar el 2016.

https://youtu.be/pzPiyDSc5tU

Vídeo del Recomove de l’any 2017.