Respir

Projecte de lleure per a persones amb NEE durant la pandèmia de COVID19.

Una alternativa de lleure per a alguns infants i joves amb NEE d’escoles d’educació especial i amb problemes de salut, veuran troncada la seva participació en els casals d’estiu que proposa l’Ajuntament de Girona, ja que no hi podran participar perquè el seu estat de salut no ho permet i perquè són considerades persones de risc.

Així doncs, per tal de donar resposta a aquests participants que es veuen afectats a causa de les seves malalties, neix el Projecte Respir. Amb aquest projecte, volem oferir l’oportunitat de poder realitzar una activitat de lleure, individual i personalitzada, per tal de no posar en risc a l’infant o al jove i que igualment pugui gaudir d’una activitat de lleure. Per tant s’entén que aquest projecte es portarà a terme en les temporades de vacances escolars. Serà a partir d’aquest projecte que intentarem cobrir les seves necessitats de relació amb l’entorn i la comunitat. A més a més d’oferir-los una rutina, que actualment s’ha vist troncada per la COVID19, i que ells i elles necessiten per poder-se sentir segurs i estables.

Per tal d’elaborar aquest projecte es tindran en compte els criteris tècnics de l’escola, SBAS, Salut i altres serveis que atenguin de forma particular a cada un/a dels participants. El fet de treballar de forma conjunta ens ajudarà a poder valorar qui pot ser beneficiari del projecte i com hem d’atendre a cada un/a dels participants de forma singular, personalitzada i qualitativament.